MSC

MSC keurmerk

Eet Duurzame vis!

De Marine Stewardship Council (MSC) is een onafhankelijke internationale organisatie zonder winstoogmerk. Het heeft als doel verantwoordelijk beheer van de voorraden vis en schaaldieren te bevorderen en te belonen. MSC is in 1996 opgericht door het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met Unilever. MSC heeft een onafhankelijke norm voor duurzame en goed beheerde visserij ontwikkeld. Om in aanmerking te komen voor het MSC-keurmerk moet kunnen worden aangetoond dat de visgronden niet worden leeggevist en de ecosystemen niet worden aangetast. Verder moeten de vissers op een afdoende manier hun doen en laten kunnen verantwoorden.

Op steeds meer plaatsen is vis te koop met een speciaal keurmerk, het zogenaamde MSC-keurmerk. Let bij de aankoop van vis op dit keurmerk, dan weet u zeker dat u goed zit!

Dit keurmerk staat ervoor dat overbevissing en schade aan de natuur onder water tot een minimum worden beperkt. WNF voert campagne om te bereiken dat er steeds meer vis met het MSC keurmerk op de markt komt.

Wat is vis met het MSC-keurmerk? Duurzame visserij is een belangrijk antwoord op overbevissing en bijvangst. Om ook in de toekomst vis te kunnen blijven vangen, moet er voldoende volwassen vis in de zee achterblijven die kan zorgen voor nieuwe aanwas.

Duurzame visserij maakt gebruik van vistechnieken waarbij de kans op bijvangst sterk afneemt. De vissers respecteren de natuur onder water. Duurzame visserij is dus niet alleen noodzakelijk voor het behoud van de vis, maar ook voor het behoud van de vissector.

Door vis te kopen die op een verantwoorde manier is gevangen, draagt u bij aan de bescherming van de natuur onder water. Vis met het MSC-keurmerk is gegarandeerd duurzaam gevangen vis.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een term die de laatste jaren steeds vaker wordt gebruikt. Wat houdt dit begrip nu precies in?

Kort gezegd draait het bij duurzaamheid om drie pijlers: people (mensen), planet (planeet) en profit (opbrengst). Deze drie p’s betekenen in feite dat we onze planeet zo beheren dat onze kleinkinderen er gezond en veilig op kunnen leven. Of anders gezegd: ondernemen met een langetermijnvisie waarin oog is voor de werknemers én de maatschappij, het behalen van winst over een langere periode én het zo min mogelijk belasten van het milieu.

Bron: Visbureau

Kabeljauw, gegrilde zalm, een haring met uitjes, of een lekker scholfiletje: vis eten is lekker en ook nog eens gezond. Maar is de vis ook duurzaam?

Niet alle vis kunnen we onbeperkt eten. Sommige vissen zijn zo zwaar bevist dat ze dreigen uit te sterven. Die vissen kunnen we veel beter een tijdje niet eten, totdat er weer genoeg vis in zee komt. Gelukkig zijn er genoeg vissen die we wel met goed geweten kunnen eten! Goede VIS wil consumenten en ondernemers in de visketen informeren, stimuleren en inspireren om te kiezen voor vissoorten die niet overbevist worden of die op een milieuvriendelijke manier worden gekweekt.

Bron: Goedevis.nl